Hirsirakennuksen käyttöönotto

Rakennusaikaisen kosteuden poistaminen

Käytännössä on varsin tavallista, että rakennuksen sisäpuolinen kosteustila pääsee rakentamisen aikana jonkin verran nousemaan mm. maaperästä nousevan kosteuden, betonirakenteissa olevan kosteuden sekä ulkopuolisen kosteuden vuoksi. Käsityönä valmistettujen rakennusten hirsiä ei välttämättä kuivata koneellisesti, ellei toisin ole sovittu tilauksen yhteydessä. Huolellisenkin työporukan saattaa rankka sadekuuro yllättää juuri pahimpaan aikaan ja kastella rakenteita.

Rakentamisen aikana on tärkeää huolehtia rakennuksen hyvästä tuulettumisesta. Kun rakennuksen vaippa on rakennettu, voidaan aloittaa varovainen lämmittäminen, jotta sisustustöitä mm. lattian osalta voidaan jatkaa. Lämmitys hoidetaan yleensä väliaikaisella työmaalämmittimellä, joskin hyvin suunniteltu työmaaprosessi antaa mahdollisuuden käyttää jo tässä vaiheessa rakennuksen omaa lämmitysjärjestelmää.

Lämpötilan nostaminen

Hirsien halkeilun kannalta kriittinen tilanne on, kun talon lämpötilaa aletaan nostaa asumislämpötilaan. Nopeasti nostettu lämpö saattaa kuivattaa hirret ainakin sisätilassa olevien väliseinien osalta liian nopeasti, ja hirsiin voi tulla halkeamia. Mitä hitaammin lämpötila nostetaan, sitä pienempi on hirsien halkeilu. Suositeltava vauhti on yksi aste kahta vuorokautta kohden.

Lämmityksen aikana seurataan tarkasti hirsien käyttäytymistä. Jos halkeilu uhkaa, kannattaa lämmitys keskeyttää ja tasoittaa tilanne ennen lämmityksen jatkamista. Jotain voidaan tehdä myös silloin, kun vahinko on jo tapahtunut. Jos lämmitys on kuitenkin ollut liian tehokasta ja hirsiin on tullut haitallisessa määrin halkeamia ja rakoja, voidaan osa halkeamista saada pois nopealla toiminnalla. Huonetilan ilma kostutetaan esimerkiksi ilmankostuttajalla, ja pudotetaan ehkä liian korkeaksi noussut lämpötila. Voidaan myös suoraan kastella varovasti halkeilleet hirret. Kun halkeamat ovat vähenneet, lämmitetään huonetila entistä varovammin ja hitaammin haluttuun lämpötilaan. Kannattaa kuitenkin muistaa, että halkeaminen on sinänsä hirren luonnollinen ominaisuus. Muista koko lämmityksen ajan huolehtia myös tuuletuksesta, jotta mahdollinen kosteus pääsee rakenteista pois.

Painumien tarkastaminen

Hirsikehikon painuminen on nopeinta heti rakentamisen jälkeen. Ensimmäisen vuoden aikana hirsirakennus kannattaa käydä huolellisesti läpi parikin kertaa. Huomio kiinnitetään luonnollisesti niihin kohtiin, joissa on painuman vuoksi tehtyjä joustavia rakenteita, kuten kararakenteet aukoissa ja palomuureissa, painumavarat seinärakenteissa, verhouslaudat aukkojen pielissä, liukurakenteet yläpohjassa ja portaissa jne. Havaitut ongelmat rakenteissa on syytä poistaa heti, koska ne vain pahenevat ajan kuluessa. Toimenpiteitä vaativat joka tapauksessa säätörakenteet, joita on mahdollisesti pilareitten päissä ja muurin päältä lähtevän hirsiseinän alla. Pilarin päästä poistetaan painumavarapala tai säätöjalan mutteria kierretään riittävä määrä.

Tarkistukset tehdään vielä parin seuraavan vuoden aikana systemaattisesti. Sen jälkeen painuminen on hidastunut jo niin paljon, että se voidaan siirtää muiden vuositarkastuksen kohteena olevien asioiden joukkoon.

Vuositarkastukset ja -huollot

Hirsirakennus, aivan kuten kaikki muutkin rakennukset, vaatii jatkuvaa hoitoa ja kunnossapitoa pysyäkseen käyttökelpoisena. Erityistä huomiota vaativat painumarakenteet, mutta muutoin hirsitalo on kuin mikä tahansa puurakennus.

Varausten ja ristinurkkien tiiviyttä kannattaa tutkailla ja tarvittaessa parantaa tilkitsemällä. Liian kuiva huoneilma aiheuttaa rakoilua hirsien sisäpuolisissa saumoissa. Käytä säännöllisesti ilmankostuttajaa myös oman asumismukavuutesi ja terveytesikin vuoksi.

Puuosien pintakäsittely edellyttää uusimista määrävälein. Käsittely-yhdistelmästä riippuu tavanomainen, normaali käsittelyväli. Silmämääräinen tarkastus osoittaa kuitenkin varmimmin käytännön tarpeen.