Käsinveistetty hirsi vs. teollinen

Jokaisella rakennustavalla on hyveensä ja asiakkaansa.
Kerromme tässä lyhyesti, miten käsinveistetty hirsi eroaa olennaisilta ominaisuuksiltaan teollisesta hirrestä.

Materiaali

Käsinveistetty hirsi:

Valitsemme puut rakennuskohtaisesti jo niiden kaatamisvaiheessa. Hirsipuiksi pyritään valitsemaan kilpikaarnamäntyjä, jotka ovat kasvaneet hitaasti tiivissyisiksi.

Teollinen hirsi:

Ostetaan hyvin suuri määrä puuta, joka käsitellään massana ilman tietoa lopullisesta kohteesta.

Käsittely

Käsinveistetty hirsi:

Koska materiaalihankintamme perustuu asiakastilaukseen, valitsemme hirret kaadetuista puista rakennuksen eri kohtiin niiden ominaisuuksien mukaan. Sahaamme puut itse, kuorimme sekä mahdollisuuksien mukaan kuivaamme ne ilmakuivauksena katoksissa, jolloin hirsi on tasalaatuista.

Teollinen hirsi:

Kaadetut puut kuoritaan, sahataan, kuivataan, liimataan ja höylätään suurilla ja tehokkailla linjoilla.

Veistäminen

Käsinveistetty hirsi:

Koska käytämme vain massiivihirttä, jota ei ole liimattu, huomioimme hirsien käytössä niiden luontaiset ominaisuudet. Hirsien valinta rakennuksen eri kohtiin vaatii silmää luonnonpuulle ja ymmärtämystä mm. puun elämisestä.

Teollinen hirsi:

Hirret tuotetaan valmiiksi rakennuspalikoiksi standardinomaisesti riippumatta hirsien yksilöllisistä ominaisuuksista.

Pystytys

Käsinveistetty hirsi:

Taloprojekteissamme hirren veistäneet henkilöt ovat aina mukana pystytyksessä, koska he tuntevat valitut käsinveistetyt hirret yksilöinä.

Teollinen hirsi:

Ulkopuoliset alihankkijat hoitavat pystytykset.

Kestävyys

Käsinveistetty hirsi:

Hirsirakentaminen on yksi vanhimmista tunnetuista rakennustekniikoista. Hirsirakennukset kestävät satoja vuosia, ja niitä on mahdollista korjata helposti.

Teollinen hirsi:

Teollisella hirsirakennuksella on edessään sama tulevaisuus kuin perinnehirrestä veistetyllä rakennuksella. Tosin nykyaikaisen liimahirren kestävyydestä on vain testituloksia, ei vielä pitkää todellista kokemusta.

Ekologisuus

Käsinveistetty hirsi:

Perinnehirsirakennus on valmistustavaltaan sekä materiaaleiltaan yksi ekologisimmista tavoista rakentaa. Materiaalit ja valmistustapa tuottavat pienen hiilijalanjäljen. 

Teollinen hirsi:

Massatuotteena valmistettu hirsirakennus käyttää tuotannon aikana enemmän energiaa, ja sen materiaalihukka on suurempi kuin käsin veistetyllä. Moneen muuhun rakennustapaan verrattuna myös teollista hirsirakennusta voidaan pitää ekologisena rakennuksena.