Ohjeita pystytyksen varalle

Olemme tehneet tämän listan ohjeeksi ja tueksi asiakkaillemme hirsirakennuksen toimitusta edeltävälle, toimituksen ja rakentamisen ajalle. Lukaise myös olennaiset hoito-ohjeet ensimmäisille asuinvuosille. Näitä ohjeita noudattamalla pyrimme varmistamaan mahdollisimman kitkattoman yhteistyön sekä ennen kaikkea hyvän lopputuloksen.

Sopimuksen teon jälkeen, ennen toimitusta

Kaikki muutokset hintamuutoksineen sovitaan toimittajan kanssa aina kirjallisesti.

Vaikka muutos ei aiheuta menekinmuutosta tavaramäärässä, on huomioitava, että piirustuksia muutellessa syntyy kuluja, jotka ostaja on velvollinen korvamaan myyjälle. Osa toimituksen tarvikkeista tilataan jo kuukausia ennen toimitusta, ja silloin muutoksia ei voi enää tehdä. Jos muutokset ovat asiakkaan mielestä tarpeen, tulee asiakkaalle lisäkustannuksia.

Suosittelemme, että kun rakennettava hirsirunko on valmiina, asiakas kävisi viimeistään silloin paikalla työmaallamme. Pyydä toimittajalta tieto veistotyön aikataulusta.

Rakennuspaikalla

Ennen kuin aloitat perustustöitä, tarkistathan vielä toimittajan suunnittelijalta oikeat perustusmitat, jos et ole saanut niitä aiemmin.

Suunnittele hyvissä ajoin ennen toimitusta rakennuksesi jatkokäsittely. Runko on suojakäsitelty kerran tehtaalla, se on tilapäinen suoja rakennuksellesi. Käytä apunasi jotain maalausalan ammattiliikettä. Suojakäsittely kannattaa mahdollisesti uusia runkotöiden jälkeen, sillä ennen pintakäsittelyä pitää käsiteltävän pinnan oltava riittävän kuiva.

Varaudu toimitukseen

Kun toimittajan kanssa on sovittu ajankohta toimitukselle, varaudu huolella toimitukseen.

 • Varaa riittävästi alustoja toimitettaville puutavaroille, ja laita ne jo etukäteen suoraan puutavaroiden säilytystä varten. Huomioi, että jos joudut säilyttämään tavaroita vähänkin pidempään, tavarat on suojattava myös nousevalta maakosteudelta.
 • Varaa riittävästi peitteitä tavaroiden päälle ilmavaa peittelyä varten. Asiakas on vastuussa tavaroiden peittelystä, ei esimerkiksi autonkuljettaja, joka tavarat tuo.
 • Varmista etukäteen, tarvitaanko hirsille alustoja varastointia varten.
 • Varaudu huolella mahdollisten ovien ja ikkunoiden varastointiin. Jos mahdollista, siirrä ne purkamisen jälkeen mielellään katolla varustettuun tilaan.
 • Sama huolellisuus koskee myös lattialautoja: ne olisi hyvä varastoida lämmitettävään tilaan ja siirtää rakennuspaikalle juuri ennen kiinnittämistä. Huomioithan, että jos haluat lattialaudat rakennuspaikalle vasta juuri ennen asentamista, on mahdollista, että siitä tulee ylimääräisiä rahtikuluja.
 • Tarkista, että perustuksen pinnat ovat tasaiset hirren asennukselle ja korkeusasemat oikein.
 • Jos rakennuksen kuljetukseen tarvitaan täysperävaunullinen kuorma-auto, pyri huolehtimaan siitä, että yhdistelmä pääsee kivijalan välittömään läheisyyteen. Mikäli tämä ei ole mahdollista, etsi lähistöltä paikka, jossa tavaroiden siirto perävaunusta vetäjään onnistuu ja huomioi, että tavaroiden siirtokustannukset lisätöineen veloitetaan erikseen asiakkaalta, ellei toisin ole sovittu. Sama koskee myös pienempää kuljetusta, mikäli rakennuspaikalle ei pääse kuorma-autolla.
 • Sovi aliurakoitsijoiden kanssa (LVIS), missä vaiheessa heidän pitää asentaa 1. vaiheen työnsä, esim. jos hirsien sisään tulee mahdollisia sähköputkia yms. Jos runkoon tulee mahdollisia sähköreijityksiä, toimita ajoissa selkeät kaaviokuvat rungontekijälle. On myös suotavaa, että sähköurakoitsija kävisi tarvittavat reijitykset läpi rungontekijän kanssa.
 • Harkitse tarkasti oikea lämmitysmuoto hirsirakennukselle, sillä liian tehokas lämmitys ja kuiva ilma aiheuttavat hirsissä kohtuutonta rakoilua ja halkeilua.
Toimitus

Kun olet huolehtinut edellisen kohdan toimenpiteet, on sinulla suurin osa asioista valmiina toimitusta varten.

Kun toimitus tulee, osoita tavaroille purkupaikat. Tarkista toimitus mahdollisimman pian, ja tee tarvittavat huomautukset heti.

Mikäli tehtaan asentajat asentavat hirsirungon, he todennäköisesti käyttävät kuljetusautossa olevaa nosturia. Kivijalan välittömään läheisyyteen pääsy on kaikkien osapuolien kannalta paras vaihtoehto asennuksen onnistumiseksi. Välimatka riippuu hirsien koosta.

Asennuksen aikana
 • Muista koko asennuksen ajan, varsinkin pyöröhirren suhteen, käsityönä valmistetun rakennuksen luonne: hirsien vahvuus ja korkeus vaihtelevat. Joka työvaiheessa pyöröhirrellä on enemmän sovitustyötä.
 • Luonnonmukaisuutensa vuoksi hirren ylitykset kivijalkaan nähden eivät ole samanlaiset joka paikassa. Huomioi, että rakennus pyritään asentamaan niin, että hirsi olisi mahdollisimman paljon yhtenäisesti yli kivijalasta, jolloin rakennuksen ristimitta ei ole 100%:sti oikein. Tiivistä huolella hirren ja perustuksen välinen sauma ennen lattian tekoa, esim. uretaanivaahdolla.
 • Suojaa kohde koko rakentamisen ajan huolella lialta ja kosteudelta.
 • Huolehdi koko rakentamisen ajan hyvästä tuuletuksesta.